top of page

KJØPS PROSESSEN FRA START TIL SLUTT

Når du har bestemt deg for en bolig så gjenstår det noen trinn før du kan få ditt skjøte!

Kjøpskontrakt signering

Første trinn er å signere en kjøps kontrakt med utbygger og megler hos Tyrkia.no.

Når du signerer en kontrakt, betales det en forskuddsbetaling som er ca 10 % av den totale kjøpesummen. Kontrakten kan enten signeres direkte i Norge (Oslo/Vestfold området), eller på vårt kontor i Oba, Alanya eller via E-post.

 

Kontrakten inneholder all nødvendig informasjon om eiendommen, om partene, og om betalingsbetingelser. Betalingsplan og vilkår varierer og er avhengig av eiendommen og avtalen med utbyggeren.

 

I tillegg til kjøpesummen og skjøteomkostning på ca 4% av totale eiendommens verdi er det noen kostnader for registrering, strøm- og vannabonnement samt Notarius publicus kostnader for utstedelse av fullmakt.

 

Hvis du trenger litt tid til å tenke deg om, kan eiendommen reserveres for et reservasjonsgebyr som trekkes fra det totale beløpet.

For å søke om skjøte må kjøper ha et tyrkisk skatte nummer. Dette utstedes på skattekontoret i Alanya. Du må ta med deg passet ditt, dine foreldrenes navn og en adresse i Tyrkia. Vi hjelper deg gjerne med dette i Alanya.

Vi anbefaler at du utsteder en fullmakt til oss for at du skal spare tid og gjøre hele prosessen mer effektiv. 95% av alle våre kjøpere har utstedt fullmakt til oss.

 

Fullmakten gir oss ikke bare retten til å signere alt som trengs for kjøpsprosessen, men retten til å opprette/overføre vann- og strøm abonnement, registrere eiendommen hos kommunen.

 

Fullmakten kan utstedes på tre forskjellige måter:

  1. Notarius kontor i Alanya – Når du er tilstede i Alanya

  2. Fylkesmann og tingrett i Norge - brukes ved online kjøp

  3. Tyrkisk ambassade i Norge – Vi har tolk og kontakter på ambassaden i Oslo

 

Tyrkia.no veileder deg på en detaljert måte angående hvordan fullmakten skal utstedes med teksten du trenger og tolken vil forklare deg hva den betyr.

 

Ved å utstede en fullmakt gir du ingen juridiske rettigheter til eiendommen, bare en fullmakt til å gjennomføre kjøpsprosessen og registrere skjøtet i ditt navn.


Når hele kjøpesummen er betalt og registrert, søker vi om å utstede ditt skjøte.

 

Søknaden tar ca 1-3 uker. Skjøte er det offisielle og juridiske dokumentet som viser eierskapet av en eiendom. Søknaden utføres enten med fullmakt, utstedt til oss, eller sammen med deg og en offisiell tolk

 

 

Gratulerer som bolig eier i Tyrkia!

N12.jpg

Ta kontakt med oss i dag!

Vår kunnskap – din trygghet!
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
Tyrkia.no logo
bottom of page